سرویس USSD

تعرفه های زیر مجموعه و سرشماره
Irancell
سرشماره ایرانسل
سرشماره اختصاصی ایرانسل

قابلیت فراخوانی در تمامی شماره های ایرانسل

کاملا اختصاصی و قابلیت زیر مجموعه سازی

TPS بالا و قابلیت پاسخ دهی +500.000 درخواست در ثانیه.

شروع قیمت از :

500.000.000
MCI
سرشماره همراه اول
سرشماره اختصاصی همراه اول

قابلیت فراخوانی در تمامی شماره های همراه اول

کاملا اختصاصی و قابلیت زیر مجموعه سازی

TPS بالا و قابلیت پاسخ دهی +500.000 درخواست در ثانیه.

شروع قیمت از :

500.000.000
Rightel
سرشماره رایتل
سرشماره اختصاصی رایتل

قابلیت فراخوانی در تمامی شماره های رایتل

کاملا اختصاصی و قابلیت زیر مجموعه سازی

TPS بالا و قابلیت پاسخ دهی +500.000 درخواست در ثانیه.

شروع قیمت از :

500.000.000
ehsanserver
ESUSSD
سرشماره طلایی
سرشماره اختصاصی احسان سرور

قابلیت فراخوانی در تمامی اپراتور ها با یک شماره

کاملا اختصاصی و قابلیت زیر مجموعه سازی

TPS بالا و قابلیت پاسخ دهی +1.500.000 درخواست در ثانیه.

شروع قیمت از :

1.500.000.000
background
درخواست سرشماره
درخواست سرشماره اپراتور های ایران
ehsanserver
ESUSSD
زیر مجموعه تک رقمی
زیر مجموعه اختصاصی احسان سرور

قابلیت فراخوانی در همراه اول و بزودی در تمامی اپراتور ها

کاملا اختصاصی به همراه پنل کاربری و وب سرویس

TPS بالا و قابلیت پاسخ دهی 500.000 درخواست در ثانیه

شروع قیمت از :

100.000.000
ehsanserver
ESUSSD
زیر مجموعه دو رقمی
زیر مجموعه اختصاصی احسان سرور

قابلیت فراخوانی در همراه اول و بزودی در تمامی اپراتور ها

کاملا اختصاصی به همراه پنل کاربری و وب سرویس

TPS بالا و قابلیت پاسخ دهی 450.000 درخواست در ثانیه

شروع قیمت از :

75.000.000
ehsanserver
ESUSSD
زیر مجموعه سه رقمی
زیر مجموعه اختصاصی احسان سرور

قابلیت فراخوانی در همراه اول و بزودی در تمامی اپراتور ها

کاملا اختصاصی به همراه پنل کاربری و وب سرویس

TPS بالا و قابلیت پاسخ دهی 400.000 درخواست در ثانیه

شروع قیمت از :

50.000.000
ehsanserver
ESUSSD
زیر مجموعه 4 رقمی
زیر مجموعه اختصاصی احسان سرور

قابلیت فراخوانی در همراه اول و بزودی در تمامی اپراتور ها

کاملا اختصاصی به همراه پنل کاربری و وب سرویس

TPS بالا و قابلیت پاسخ دهی 350.000 درخواست در ثانیه

شروع قیمت از :

25.000.000
ehsanserver
ESUSSD
زیر مجموعه 5 رقمی
زیر مجموعه اختصاصی احسان سرور

قابلیت فراخوانی در همراه اول و بزودی در تمامی اپراتور ها

کاملا اختصاصی به همراه پنل کاربری و وب سرویس

TPS بالا و قابلیت پاسخ دهی 300.000 درخواست در ثانیه

شروع قیمت از :

20.000.000
ehsanserver
ESUSSD
زیر مجموعه 6 رقمی
زیر مجموعه اختصاصی احسان سرور

قابلیت فراخوانی در همراه اول و بزودی در تمامی اپراتور ها

کاملا اختصاصی به همراه پنل کاربری و وب سرویس

TPS بالا و قابلیت پاسخ دهی 250.000 درخواست در ثانیه

شروع قیمت از :

15.000.000
ehsanserver
ESUSSD
زیر مجموعه 7 رقمی
زیر مجموعه اختصاصی احسان سرور

قابلیت فراخوانی در همراه اول و بزودی در تمامی اپراتور ها

کاملا اختصاصی به همراه پنل کاربری و وب سرویس

TPS بالا و قابلیت پاسخ دهی 200.000 درخواست در ثانیه

شروع قیمت از :

10.000.000
ehsanserver
ESUSSD
زیر مجموعه 8 رقمی
زیر مجموعه اختصاصی احسان سرور

قابلیت فراخوانی در همراه اول و بزودی در تمامی اپراتور ها

کاملا اختصاصی به همراه پنل کاربری و وب سرویس

TPS بالا و قابلیت پاسخ دهی 150.000 درخواست در ثانیه

شروع قیمت از :

5.000.000
ehsanserver
ESUSSD
زیر مجموعه 9 رقمی
زیر مجموعه اختصاصی احسان سرور

قابلیت فراخوانی در همراه اول و بزودی در تمامی اپراتور ها

کاملا اختصاصی به همراه پنل کاربری و وب سرویس

TPS بالا و قابلیت پاسخ دهی 120.000 درخواست در ثانیه

شروع قیمت از :

2.500.000
ehsanserver
ESUSSD
زیر مجموعه 10 رقمی
زیر مجموعه اختصاصی احسان سرور

قابلیت فراخوانی در همراه اول و بزودی در تمامی اپراتور ها

کاملا اختصاصی به همراه پنل کاربری و وب سرویس

TPS بالا و قابلیت پاسخ دهی 100.000 درخواست در ثانیه

شروع قیمت از :

1.500.000
ehsanserver
ESUSSD
زیر مجموعه 10 رقمی و به بالا
زیر مجموعه اختصاصی احسان سرور

قابلیت فراخوانی در همراه اول و بزودی در تمامی اپراتور ها

کاملا اختصاصی به همراه پنل کاربری و وب سرویس

TPS بالا و قابلیت پاسخ دهی 50.000 درخواست در ثانیه

شروع قیمت از :

رایگان
ESUSSD
زیر مجموعه پرداخت
زیر مجموعه اختصاصی احسان سرور

قابلیت فراخوانی در همه اپراتور ها بنا به درخواست

قابلیت اتصال به حساب تمامی بانک های اصلی ایران

کمترین کارمزد و مدیریت سرویس ها توسط شاپرک

شروع قیمت از :

1.500.000
background
درخواست زیر مجموعه
درخواست زیر مجموعه اپراتور های ایران

* قیمت ها به تومان می باشد.

* قیمت نهایی با تکمیل فایل پروپزال اعلام میگردد.