راهکارهای هوشمند کسب وکار

احسان سرور

* مشاوره و ارایه راهکار ها و سرویس های نوآورانه متناسب با نیاز های شما

احسان سرور

سرویس کد USSD

احسان سرور

ارزش افزوده VAS

احسان سرور

راهکارهای پرداخت

احسان سرور

سایر خدمات

background
ساعات کاری
دپارتمان های احسان سرور
دپارتمان پشتیبانی

شنبه, 9am – 00.00pm
یکشنبه, 9am – 00.00pm
دوشنبه, 9am – 00.00pm
سه شنبه, 9am – 00.00pm
چهارشنبه, 9am – 00.00pm
پنج شنبه, 9am – 9pm
جمعه– 9am – 10pm

دپارتمان بازرگانی و فروش

شنبه, 9am – 2.30pm
یکشنبه, 9am – 2.30pm
دوشنبه, 9am – 2.30pm
سه شنبه, 9am – 2.30pm
چهارشنبه, 9am – 2.30pm
پنج شنبه, 10am – 1.45pm
جمعه– تعطیل

مرکز خدمات
آذربایجان شرقی / تبریز
مشتریان و همکاران
برخی از مشتریان و همکاران ما
رینوتکس
دانشگاه آزاد
توانیر
وزارت نیرو
background
ارتباط با ما